Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 22 de març del 2016

A FAVOR DE LES PROSPECCIONS PETROLIERES A LES AIGÜES DE LES ILLES BALEARS

Miquel Rosselló Gelabert, 4ESO-C
Actualment un dels temes actuals de debat més polèmics a les Balears són les prospeccions petrolieres. Les prospeccions petrolieres són un seguit de mètodes o tècniques que tenen com a objectiu la recerca de nous jaciments d'hidrocarburs (petroli o gas natural), així com l'estimació de les seves reserves i possibilitats d'explotació comencial (o rendibilitat). Les multinacionals Spectrum Geo, Schlumberger (o Seabird) i Repsol estan cercant hidrocarburs al voltant de les nostres costes. La primera fase d'aquesta recerca consisteix en realitzar prospeccions petrolieres a través de sondejos sísmics, canonades d’aire a pressió que emeten ones acústiques de 250db, cada 10 segons, les 24 hores del dia, durant tres mesos. Jo estic totalment a favor de la  realització d'aquestes prospeccions al mar Balear.

Si les prospeccions petrolieres tenen èxit es crearà una nova font de riquesa per les illes que ajudaria a recuperar l'economia balear que no està en els millor moments, D'altra banda la construcció de les infraestructures d'explotació i les plataformes petrolieres un cop es posessin en marxa donarien feina a una gran quantitat de persones, reduint uns nivells d'atur que a les Balears han arribat a superar el 20 % en els darrers anys. Tot plegat es podria relacionar amb el principi utilitarista formulat per filòsofs com Bentham o Stuart Mill, perquè, les prospeccions no perjudiquen a ningú i en cas de tenir èxit, beneficiaria a moltes persones donant-lis treball i al conjunt de la societat creant una nova font de riquesa.

Les persones que soposen a les prospeccions diuen que les prospeccions fetes amb ones acústiques a tant decibels poden danyar els ecosistemes marins i perjudicar els pescadors. Diuen també que la posada en marxa d'una indústria petroliera degradaria el paisatge de les nostres costes i que es podria produir un error o accident i que el petroli s'escampàs per les nostres platges, destruint la que de moment és  la principal activitat econòmica de les illes: el turisme, i que si aixó succeís en lloc de produir mes diners ens duria a la ruïna. Primer de tot, quant als danys ecològics sobre les espècies marines, no estan del tot demostrats i hi ha tants d'estudis a favor com en contra. Per tant no podem assegurar ni que perjudiqui ni al medi ambient ni als pescadors. En segon lloc,pel que fa a les modificacions en el paisatge, estic d'acord que hi serien, però només a alta mar. Les platges no es veurien afectades, i el turistes no apreciarien canvis donat que les plataformes petrolieres no es podrien veure des de la costa. Quant als accidents que provoquen vessaments de petroli, trob que si les obres es duen a terme amb estrictes controls de qualitat i seguretat no hi hauria risc de marees negres més enllà de risc d'accident de qualsevol altra activitat econòmica, i que no per això es deixa de desenvolupar

Finalment, torn a reivindicar el meu suport cap a les prospeccions petrolíferes perquè tendrem una altra font d'ingressos, que a la vegada proporcionarà treball i benestar als habitants de l'arxipèlag, sense perjudicar a ningú.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada