Total de visualitzacions de pàgina:

divendres, 15 de novembre del 2013

INSPECCIÓ CERTIFICA QUE L'IES PORRERES APLICA EL TIL

Redacció
La primera setmana de classe va venir marcada per la polèmica de si els centres estaven aplicant realment el TIL o no, donat que molts professors i fins i tot directors de centres havien expressat el seu desig no fer-ho. Al nostre centre, conegut pel seu intens suport a la vaga indefinida,  la situació es va agreujar quan certes autoritats de la conselleria van acusar a la nostra directora de boicotejar l'aplicació del TIL per haver proposat en el primer projecte TIL una assignatura an anglès (Educació Plàstica) i no haver reclamat a la conselleria un professor qualificat per impartir-la amb el nivell B2 d'anglès. Davant la sorpresa i el desconcert del nostre equip directiu, aquest va manifestar que sí havia reclamat aquest professor i que fins i tot havia protestat quan van enviar un professor no qualificat per impartir les classes en anglès. Llavorç, des de la conselleria se'ls va informar que no els constaven aquests tràmits i que calia que l'equip directiu demostrés amb proves objectives les seves afirmacions (cosa dificil donat que molts tràmits es van fer via telefònica o telemàtica i sense un registre documental).
Per altra banda durant la primera setmana del retorn a les aules es va produir el que podriem qualificar com una "inspecció sorpresa" per comprovar l'aplicació del TIL al nostre centre. Un inspector (encara no s'ha assignat el nou inspector de zona per la jubilació de l'anterior) va visitar el nostre centre especificament per revisar el pla lingüístic rectificat per l'equip directiu (el segon TIL) i que tot i haver sigut rebutjat pel consell escolar, és el que s'aplica al nostre centre per imperatiu de la conselleria. L'inspector es va mostrar conforme, tot i que va recomanar de cara a l'any que ve eliminar el punt que obliga a que els llibres de text siguin sempre en català encara que l'assignatura s'imparteixi en castellà o anglès, per considerar-ho antipedagògic (tot i que l'anterior inspector i la pròpia conselleria ho aceptaren el mes d'agost). L'equip directiu també va aprofitar l'avinenetsa per fer-li arribar totes les proves que havien pogut reunir per demostrar que havien reclamat un professor de plàstica amb nivell B2, cosa que segons ell mateix va quedar perfectament acreditat.
Seguidament, i un cop informat de les matèries de 1r d'ESO que segons el pla lingüístic s'havien d'impartir en les diferents llengües, l'inspector va procedir a comprovar la seva aplicació pràctica entrant a les aules. L'inspector va entrar a les classes de Matemàtiques i d'Educació Plàstica (aquesta última tot i que s'havia de fer en anglès -juntament amb música- s'ha decidit que es fes en castellà en no disposar el professor que l'impareteix del nivell mínim d'anglès -mentre que música es fa en català pel mateix motiu-) per acreditar que els professors explicaven en llengua castellana i, fins i tot, va revisar els quaderns dels alumnes per comprovar si els alumnes utilitzaven aquesta llengua en les seves activitats d'aprenentatge. L'inspector es va donar per satisfet amb aquesta acció i va donar per fet que les altres matèries com Música, Ciències Socials o Naturals es feien en català. Tampoc comprovà si les classes d'Educació Física es feien en castellà.
L'inspector va quedar molt satisfet de l'aplicació del TIL al nostre centre i va afirmar que gràcies a la nostra tasca els alumnes dels pobles de la part forana aconseguiran un excel·lent nivell de castellà cosa que no passava fins ara, donat que, en la seva opinió, només fer l'assignatura de Llengua Castellana s'ha demostrat del tot insuficient i que la creença que el castellà s'aprèn mirant la TV, anant al cinema, llegint diaris o revistes o parlant al carrer és totalment incerta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada