Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 10 de novembre de 2015

ES COMENÇA A DISPUTAR UNA NOVA EDICIÓ DEL POPULAR CONCURS "EL GRUP MÉS ECOLÒGIC"

CMA/Redacció
Des de la CMA (comissió de medi ambient) ens han fet saber que el passat dilluns, dia 19 d'octubre, va començar una nova edició del popular concurs "el grup més ecològic". Aquest concurs es fa perquè l'IES Porreres contribueixi en la sostenibilitat del medi ambient a nivell de recursos (paper, energia, metalls...) i residus, fomentant hàbits relacionats amb la sostenibilitat ambiental entre els alumnes.  Hi participen els 20 grups-classe de l’IES Porreres i es desenvoluparà al llarg de tot el curs. Hi haurà 2 voltes:
  • Primera volta: de dia 19 d'octubre a dia 29 de gener.
  • Segona volta: de dia 1 de febrer a dia 6 de maig.
Hi haurà tres premis: pel campions de la 1a i de la 2a volta (els que hagin aconseguit més punts a cada volta però amb la condició que un cop guanyada la 1a no es pot aconseguir repetir premi a la 2a encara que s'hi aconsegueixin més punts) i pel grup més ecològic de tot el curs (suma de punts de les dues voltes). Els grups amb menys puntuació de cada mes duran a terme treballs de neteja al centre.
Què s’ha de fer per obtenir punts? Es valoraran els apartats següents:
1.- Fer classe amb llum natural (obrir les persianes a primera hora) sempre que sigui possible.
2.- Fer un bon ús de les papereres de les aules, reciclar correctament i conservar els cartells.
3.- Buidar les papereres de les aules un o dos pics per setmana.
4.- Fer un bon ús de les papereres del pati i reciclar correctament.
5.- Mantenir la neteja del trespol i les taules.
6.- Mantenir l'aula amb bones condicions (parets, radiadors, tauler, taules ordenades).
7.- Aportar iniciatives pel grup-classe (ecoextres). Punts extres.
8.- Participar en les activitats proposades per la comissió de medi ambient (tallers de Nadal...)
9.- Participar en la recollida d'oli usat.
Enguany hi ha canvis respecte als ecoextres: a la 1a volta hauran d'estar relacionats amb la separació de residus i el reciclatge d'oli, mentre que a la 2a volta es relacionaran amb l'estalvi d'energia i d'aigua.
Els professors de la CMA s'encarreguen de supervisar l’estat de les aules i de valorar el grup-aula amb la puntuació pertinent. Es faran inspeccions sorpresa un pic per setmana a totes les aules. Els professors de guàrdia també anotaran les incidències que es produeixin en temps d'esplai o entre classe i classe en els canvis d'aula per sumar o restar punts als grups dels alumnes implicats.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada