Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 9 de maig de 2017

L'IES PORRERES, UN DELS MILLORS CENTRES D'ESO DE LES BALEARS SEGONS L'INFORME PISA

Redacció
S'han fet públiques les dades de l'informe PISA 2015 i els resultats d'aquestes proves al nostre centre han estat extraordinàriament positius. De fet, a nivell global, el nostre centre es situaria com els 3 millors instituts públics de les Balears i entre els 20 millors inclosos concertats i privats.
El Programa PISA (Programme for International Student Assessment o Programa internacional per a l'avaluació d'estudiants), és un programa per avaluar el rendiment escolar dels joves de 15 anys de diferents països, l'aplicació de la qual és coordinada per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) formada per 76 Estats. L'avaluació es fa mitjançant la realització per part dels estudiants de proves estàndards i els resultats de l'anàlisi d'aquestes proves és publicat en l'anomenat Informe PISA. El propòsit del programa és provar i comparar el rendiment escolar arreu del món per tal de millorar el mètodes i sistemes educatius. Les proves es fan cada tres anys i s'estructuren en tres parts, cadascuna de les quals avalua una competència de l'alumnat: comprensió o habilitat lectora, matemàtiques i ciències. Anem a analitzar els nostres resultats amb més detall:
A nivell de lectura i comprensió lectora l'IES Porreres va ser el tercer millor institut públic de les Balears (posició 19 del total amb concertats i privats), amb una puntuació de 497 punts, per sobre de la mitja de les Illes Balears (485), d'Espanya (496) i dels països de la Unió Europea (494) i de la OCDE (493). La puntuació del nostre institut en aquest camp es trobaria entre la mitja dels Estats Units (496) i la de Noruega (498) que ocupen les posicions 25 i 24. El millor país en habilitats lectores és Singapur amb una puntuació de 556.
A nivell de competències o habilitats matemàtiques, l'IES Porreres també va ser el tercer millor institut públic (posició 12 del total) amb una puntuació de 497 punts, també per sobre de les mitges de Balears (476), Espanya (486), la Unió Europea (493) i la OCDE (490). A nivell mundial igualaríem la puntuació dels Estats Units que ocupen la posició 23. Els millors alumnes un cop més són els de Singapur amb 535 punts.
Finalment a nivell de ciències el nostre centre torna a ocupar la tercera posició de les Balears a nivell de centres públics i la 15ena del total. La puntuació en aquest camp va ser de 504 punts, una vegada més per sobre de la mitja de les Illes (484), d'Espanya (493), de la UE (495) i de la OCDE (493). En aquest cas igualaríem les mitges d'Irlanda i Polònia que ocupen les posicions 17 i 18 a nivell mundial. Novament els millor és Singapur amb 564 punts.
En quant als nivells, en una escala de 6, on <1 (<358 punts) i 1 (de 358 a 420 punts) són els més baixos, 2 és mitjà-baix (421-482), 3 mitjà (483-544), 4 mitjà-alt (545-606), 5 alt (607-668) i 6 molt alt (>668), els resultats també són molt positius en les tres competències. De mitjana entorn del 60 % dels nostres alumnes es situen en els nivells 3, 4 i 5 (mitjans i alts), al voltant del 25 % en el 2 (mitjà-baix) i només entorn del 15 % en els nivells 1 i <1 (baix i molt baix). Cal destacar que en totes les categories  més del 30 % dels nostres alumnes es situen en els nivells mitjà-alt, alt i molt alt.
Aquestes proves demostren de forma objectiva i indiscutible la bona feina que fa la comunitat educativa d'aquest centre i particularment el professorat. Aquests resultats són el fruït del magnífic treball dels equips directius dels darrers cursos i de la bona tasca dels departaments de llengües, matemàtiques i ciències. També demostra l'excel·lent nivell educatiu que obtenen els nostres alumnes amb el qual surten més que sobradament preparats per cursar batxillerat o FP en altres centres. També deixa en evidència la manca de fonaments de les diverses campanyes de desprestigi que han afectat a l'educació pública en general i al nostre centre en particular en els darrers anys. Sumant aquests resultats a les bones qualificacions dels nostres exalumnes a FP, batxillerat i selectivitat i els premis aconseguits en diverses ocasions a les proves Cangur o a les Olimpíades de Física i Química, no ens queda més que concloure que anam pel bon camí, la qual cosa no vol dir que no poguem i haguem de seguir innovant i millorant per apropar-nos encara més als resultats de països com Singapur, Japó, Finlàndia, Corea del Sud, Taiwan o Estònia, líders mundials en aquest camp.
Seguidament podeu trobar enllaços on podeu veure l'informe PISA complet referit a l'IES Porreres i diverses notícies sobre premis i bons resultats obtinguts pels nostres alumnes i exalumnes:Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada