Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 1 de desembre de 2015

S'HAN DE LEGALITZAR LES MARES DE LLOGUER?

Maria Francisca Matas Nicolau, 4t C
Les mares de lloguer són dones que, d’acord amb una altra persona, accepta a canvi de doblers que se li transfereixi al seu úter l’embrió prèviament engendrat mitjançant fecundació “in vitro” per aquell o aquells, a fi de quedar embarassada de l’embrió, gestar-lo, parir-lo i entregar-lo a qui l'ha encomanat com un fill legal. Jo estic a favor, perquè amb aquest procés pots donar opció a tenir fills a moltes persones o parelles que tenen problemes de fertilitat.
Molta gent està a favor perquè ajudes a persones i parelles amb problemes de salut que els hi és molt difícil o impossible tenir fills. Les malalties hereditàries, l’envelliment, l’obesitat, els desequilibris hormonals, entre d’altres, poden contribuir a la infertilitat. També, algunes dones tenen problemes mèdics que fan que quedar-se embarassada sigui perillós. Un altre motiu pel qual podem estar a favor de les mares de lloguer, és que podem ajudar a les parelles homosexuals a convertir-se en pares. Estar a favor d’aquest procés pot ajudar a que la dona que faci de mare de lloguer obtengui ingressos econòmics si els necessita. Per tant, el mètode de mares de lloguer es relaciona amb el principi utilitarista (Stuart Mill), perquè duent-l’ho a terme podem aconseguir que moltes persones es beneficiïn i no perjudicam a ningú.
En canvi, però, hi ha gent que està totalment en contra, perquè opinen que pot causar problemes emocionals entre la mare de lloguer i el fill. Des del meu punt de vista, trob que això no hauria de ésser un problema, ja que l’òvul no té perquè esser de la mare de lloguer i aquesta, ja en un principi, ha d’anar concienciada que fa un favor a una família que no pot tenir fills.
A Espanya, les mares de lloguer estan prohibides, encara que hi ha un gran percentatge d’espanyols que estan a favor i que troben que s’hauria de legalitzar. Els països on és legal són Estats Units, Ucraïna, entre pocs més. Hi ha un 15% de persones o parelles espanyoles infèrtils, i, per tant a part de l’adopció, haurien poder dur a terme aquest mètode. He viscut una experiència propera d’una parella que ha recorregut a aquest procés a Ucraïna i trob que no hi ha motius pels quals estar en contra.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada