Total de visualitzacions de pàgina:

dimarts, 29 de maig de 2012

L'ASSEMBLEA DE PROFESSORS DE L'IES PORRERES DECIDEIX UNIR-SE A LA PLATAFORMA "CRIDA"

El llaç verd és un dels símbols de la plataforma "crida!"
L'assemblea de professors del nostre centre, preocupada per l'onada de retalls que afecten a l'educació pública ha decidit unir-se a la plataforma "crida!", que lluita per una educació pública de qualitat i per aturar els gravíssims retalls educatius que estem patint.  Per això a partir d'ara molts professors lluiran un llaç verd i s'han encomanat camisetes amb el logotip d'aquesta plataforma. Els membres de la plataforma organitzaran juntament amb pares i alumnes diverses cacerolades fora de l'horari lectiu per protestar contra els retalls. L'Assemblea de professors ens ha fet arribar el manifest d'aquesta plataforma:
"Entenem que l'ensenyament té com a objectiu primordial contribuir a la cohesió social i garantir la igualtat d'oportunitats. El sistema educatiu ha d’atendre a la diversitat i ha de treballar per compensar les diferències (socials, econòmiques, de provinença o de gènere) i per donar a tothom les mateixes oportunitats.
Per garantir això l'educació ha de ser pública, laica, gratuïta i de qualitat.
Mentrestant l'Estat Espanyol és a la coa de la inversió en educació dins el context europeu, i les Illes Balears encapçalen la llista de les comunitats de l'estat amb més abandonament escolar i amb un índex de fracàs escolar més alt. I tot i així, els nostres governants han optat per retallar encara més la inversió en educació. 
Aquest és el logotip de la plataforma contra els retalls
És per avançar cap a una educació pública i de qualitat que exigim al Govern de les Illes Balears que:
1- Aturi totes les retallades que s’han fet fins ara i les que es tenen projectades en tots els àmbits que afecten el sistema educatiu arreu del territori (despeses de funcionament, infraestructures, personal docent i no docent, programes de reutilització de llibres,…)
2- Augmenti la inversió en educació pública, amb l’objectiu d’arribar al 7% del PIB, tal com recomanen els organismes internacionals, ajustant les inversions i els recursos destinats als centres públics a les necessitats socials i educatives concretes.
3- Fomenti la col·laboració de la Comunitat Educativa amb les administracions, es consulti i es defineixin les línies d’actuació de forma conjunta, abans de prendre qualsevol mesura de calat.
4- Posi en funcionament i/o recuperi iniciatives públiques de reforç a l’alumnat, tant en horari lectiu com no lectiu, (programes de suport a la immersió lingüística, programes EXIT, PROA...) i de suport a les entitats (de forma especial a les AMIPAS) que es fan càrrec de gestionar els serveis complementaris com el servei de menjador i el d'escola matinera.
5- Garanteixi una ràtio docents/alumnat i alumnat/aula adequada en tots els centres docents per fer possible una atenció de qualitat a totes les necessitats educatives de l‘alumnat.
6-Promogui una educació inclusiva i no segregadora en tots els àmbits, fent valer la llengua catalana com a llengua vehicular i com a eina d'integració.
7- Mantingui i creï places gratuïtes suficients en centres de gestió pública a l’etapa educativa de l’educació infantil de primer cicle (0-3) per garantir l’accés de tothom a aquests serveis.
8- Defensi la Universitat Pública gratuïta i de qualitat, que garanteixi l’accés a tota la societat i que faciliti la mobilitat amb unes dotacions de beques ajustades a les necessitats reals, conseqüència de la nostra insularitat.
9- Asseguri una gestió pública, democràtica, participativa i directa als centres educatius públics.
10.- Aposti per una educació en valors encaminada a la formació de ciutadans i ciutadanes autònoms, crítics i solidaris que superi una exclusiva concepció productiva i mercantilitzada de l’ensenyament.
La voluntat de millorar i avançar en la millor gestió de l’educació a les Illes Balears fa que ens adrecem a tota la comunitat educativa i a la resta de la societat civil de les Illes perquè s’impliquin en la defensa d’un millor model d’ensenyament públic."
PLATAFORMA DE L'EMBUT
Per un ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada